DEUTSCH / ENGLISH / FRANCAIS BELGE / FRANCAIS / BELGISCH-NEDERLANDS / NEDERLANDS

Algemene voorwaarden
 1. Alle inwoners van Belgie, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk ('deelnemende landen') van 18 jaar en ouder kunnen aan de 'GT Academy 2015 Quiz'-wedstrijd ('wedstrijd') meedoen, met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hieronder gedefinieerd) of Nissan International SA en de Nissan-bedrijfsgroep ('Nissan'), hun familie, gelieerde bedrijven en andere personen die een professioneel belang bij de wedstrijd hebben ('deelnemers'). Deze voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) gelden voor deelnemers woonachtig in Belgie, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
 2. Je kunt van 09.00 uur Belgische tijd op 28-04-2015 ('openingsdatum') tot en met 16-06-2015 om 08.59 uur Belgische tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.
 3. Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.
 4. Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:
  1. ga naar de website van de wedstrijd op http://gtacademy2015.gran-turismo.com/ en lees de wedstrijdinstructies;
  2. meld je aan met je Facebook-gegevens (als je nog geen Facebook-account hebt, ga dan naar https://en-gb.facebook.com/r.php) en voer de vereiste gegevens in);
  3. beantwoord de twintig (20) meerkeuzevragen zo snel mogelijk; en
   1. als je een score van 120.000 uit 200.000 punten ('doelscore') behaalt, accepteer dan deze voorwaarden en voer de vereiste gegevens in; of
   2. als je de doelscore niet behaalt, probeer het dan opnieuw.
 5. Elke deelnemer kan zo vaak als hij of zij wil proberen om de doelscore te behalen, maar kan slechts een (1) inzending verzenden na het behalen van de doelscore. Elke deelnemer komt voor maar een (1) prijs in aanmerking (zoals hieronder gedefinieerd).
 6. Er worden drie (3) winnaars (elk een 'winnaar') geselecteerd. Elke winnaar wordt als volgt bepaald:
  1. elke deelnemer krijgt een score die overeenkomt met het aantal goed beantwoorde vragen en de tijd die nodig was om elke vraag goed te beantwoorden ('Score'). Dit werkt als volgt:
   1. er zijn twintig (20) vragen, met een maximale score van 10.000 punten per vraag;
   2. als een deelnemer een vraag onjuist beantwoordt, krijgt hij of zij nul (0) punten voor die vraag; en
   3. als een deelnemer een vraag goed beantwoordt, krijgt hij of zij een score gebaseerd op de tijd die nodig was om de vraag te beantwoorden. Een timer toont het aantal mogelijke punten en telt in 60 seconden af van 10.000 naar 0; en
  2. als een deelnemer een score gelijk aan of hoger dan de doelscore behaalt, wordt hij of zij opgenomen in een willekeurige trekking (via elektronisch computerproces) om de winnaars te selecteren.
 7. De organisator brengt iedere winnaar binnen drie (3) weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte via e-mailbericht naar het e-mailadres dat de deelnemer heeft verstrekt ten tijde van de deelname.
 8. Om de prijs (zoals hieronder gedefinieerd) op te eisen, moet iedere winnaar binnen twee (2) weken na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren en zijn of haar volledige naam, correspondentieadres, geboortedatum, telefoonnummer en de naam van de door hem of haar gekozen gast (die tevens achttien (18) jaar of ouder moet zijn) ('gast') doorgeven. Het correspondentieadres moet overeenkomen met het correspondentieadres dat op het moment van deelname is verstrekt. Anders kan een winnaar worden gediskwalificeerd.
 9. Iedere winnaar wint de volgende 'prijs':
  1. twee (2) kaartjes (een (1) kaartje voor de winnaar en een (1) kaartje voor zijn of haar gast) voor een deel van het 'GT Academy-racekamp'-evenement dat plaatsvindt op Yas Island in Abu Dhabi, VAE (of op een andere locatie, gekozen door de organisator naar eigen goeddunken) op data die worden gekozen door de organisator, tijdens welke zij kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan bepaalde activiteiten ('evenement'). Het is de bedoeling dat de prijs/het evenement plaatsvindt in oktober 2015; de organisator behoudt zich echter het recht voor om elke datum voor de prijs/het evenement te selecteren;
  2. economy class retourvliegtickets voor de winnaar en zijn of haar gast vanuit het thuisland van de winnaar naar de luchthaven van Abu Dhabi op data en tijden die door de organisator worden bepaald (vluchten zijn mogelijk niet rechtstreeks);
  3. drie (3) overnachtingen in een kamer met tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden in een hotel in Abu Dhabi, VAE met minimaal vier (4) sterren ('hotel');
  4. maaltijden;
  5. vervoer van de luchthaven van Abu Dhabi naar het hotel en terug op de data van de heen- en terugvlucht; en
  6. vervoer van het hotel naar het evenement en terug op data en tijden die door de organisator worden bepaald.
 10. De uiteindelijke waarde van de prijs is afhankelijk van het vervoer en de accommodatie. De waarde van de prijs (exclusief btw en vliegkosten) zal ongeveer GBP 3500 ofwel EUR 4831 bedragen. De vliegkosten zijn van een aantal factoren afhankelijk, waaronder het land van vertrek en de datum van boeking, en zijn niet opgenomen in de hierboven vernoemde waarden van de prijs.
 11. Er wordt binnen twee (2) weken na de datum waarop een winnaar zijn of haar gegevens aan de organisator heeft bevestigd door de organisator of een extern bureau ('bureau') contact met iedere winnaar opgenomen om de reis en andere prijsgerelateerde zaken te regelen. De organisator en/of het bureau kan/kunnen contact opnemen met iedere winnaar om een gepast reisschema te bespreken (bijv. het gewenste vliegveld voor vertrek en de gewenste vluchttijden). Alle vluchten en hotelboekingen en het vervoer worden echter uitsluitend naar goeddunken van het bureau en/of de organisator geregeld.
 12. Iedere winnaar en zijn of haar gast dienen een gegevens- en prijsacceptatieformulier in te vullen en terug te sturen en een kopie van hun paspoort te overleggen aan de organisator of het bureau, zodat de organisator en/of het bureau de benodigde regelingen kan treffen. Op verzoek van de organisator of het bureau verstrekt iedere winnaar bovendien andere persoonlijke gegevens (van zichzelf en zijn of haar gast) waar de organisator en/of het bureau redelijkerwijs om zal vragen.
 13. Iedere winnaar is verantwoordelijk voor alle reisuitgaven en overige uitgaven die geen deel uitmaken van de prijs, waaronder, maar niet beperkt tot, het vervoer vanaf het huis van de winnaar naar het vliegveld in hun thuisland, zakgeld en eventuele maaltijden en andere versnaperingen bovenop de uitgaven die bij de prijs zijn inbegrepen.
 14. Iedere winnaar en zijn of haar gast wordt aanbevolen om te beschikken over een actuele ziekte- en reisverzekering. Deze zullen voor hun eigen rekening zijn.
 15. Iedere winnaar dient bij het inchecken de gegevens van een geldige creditcard of betaalkaart als borg te verstrekken aan het hotel.
 16. Iedere winnaar en zijn of haar gast moeten in het bezit zijn van een geldig paspoort met een verloopdatum van ten minste zes (6) maanden vanaf de datum van de retourvlucht.
 17. Eventueel vereiste reisvisa zijn de verantwoordelijkheid van iedere winnaar en zijn of haar gast. Iedere winnaar en zijn of haar gast dienen mogelijk de betreffende website te bezoeken en de vereiste gegevens in te vullen om toestemming te vragen om de Verenigde Arabische Emiraten binnen te mogen. Iedere winnaar en zijn of haar gast mogen mogelijk de Verenigde Arabische Emiraten niet in zonder geldig visum (indien van toepassing).
 18. De winnaar en zijn of haar gast moeten ieder een kopie van hun door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto, zoals een paspoort of rijbewijs, meenemen om toegang te krijgen tot het evenement.
 19. De organisator en/of het bureau zal/zullen er redelijkerwijs alles aan doen om de prijs op de volgende manier te bezorgen bij iedere winnaar:
  1. elektronische tickets of boekingsbevestigingen voor vluchten ('documenten') binnen twee (2) weken voor de datum van de uitgaande vlucht die deel uitmaakt van de prijs via e-mail naar het e-mailadres van iedere winnaar; en
  2. informatie/boekingsbevestigingen voor het evenement, vervoer en hotel worden mogelijk vooraf via e-mail verstrekt (in dat geval ook 'documenten') of als onderdeel van een welkomstpakket bij aankomst in Abu Dhabi.
  Iedere winnaar is verantwoordelijk voor het afdrukken van de hierboven genoemde documenten.
 20. Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.
 21. De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.
 22. In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.
 23. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.
 24. Iedere winnaar en zijn of haar gast gaan ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen. Dit houdt in het bijzonder in dat de organisator iedere winnaar en zijn of haar gasten tijdens het evenement kan filmen. Door dit evenement bij te wonen, geven iedere winnaar en zijn of haar gast de organisator en gelieerde bedrijven, exploitanten en rechtverkrijgenden toestemming om:
  1. hen tijdens hun bezoek te fotograferen, te filmen en opnamen van hen te maken;
  2. deze foto's, opnamen en films en enig ander materiaal wat hieruit voortkomt ('materiaal') op elk medium te bewerken, te veranderen, te reproduceren, te publiceren en te distribueren; en
  3. het materiaal geheel of gedeeltelijk eindeloos kosteloos wereldwijd te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden om de producten en/of services van de organisator en alles wat daarmee in verband staat of daarvan is afgeleid te promoten, aan te prijzen of te exploiteren.
 25. Iedere winnaar en zijn of haar gasten stemmen er ook mee in om afstand te doen van enige morele rechten die zij hebben op het materiaal en om de organisator en gelieerde bedrijven, exploitanten en rechtverkrijgenden te vrijwaren van enige eisen voor financiele compensatie met betrekking tot gebruik van het materiaal.
 26. Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausules 4, 5 en/of 8, of meerdere accounts gebruikt om mee te doen, zal hij of zij worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt de inzending ongeldig verklaard.
 27. Elke winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.
 28. Iedere winnaar en zijn of haar gast dienen zich te houden aan eventuele toelatingseisen van het evenement. Enige weigering van toegang is niet de verantwoordelijkheid van de organisator en de organisator is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk jegens iedere winnaar.
 29. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van iedere winnaar op de website(s) en via andere kanalen van de organisator en/of Nissan bekendmaken. De naam van iedere winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'GT Academy 2015 Quiz' opsturen naar het volgende adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.
 30. Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.
 31. De 'organisator' is: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.
 32. Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geinterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.

Gegevensbescherming:

 1. Alle gegevens (inclusief data en afbeeldingen) in verband met een deelnemer ('persoonlijke gegevens', zoals gedefinieerd in de Britse Data Protection Act 1998, waarin ook 'verwerkt' en 'datacontroller' worden gedefinieerd) die worden verzameld of verwerkt (inclusief het verzamelen, opslaan en uitvoeren van activiteiten) door de organisator aan het begin van en tijdens de wedstrijd, worden bewaard en gebruikt door de organisator, de Sony Computer Entertainment-bedrijfsgroep en haar leveranciers en contractanten (zoals reisbureaus) om de wedstrijd te organiseren overeenkomstig deze voorwaarden en het PlayStation-privacybeleid van de organisator. Persoonlijke gegevens van deelnemers worden ook doorgegeven aan Nissan en de leveranciers en tijdelijke medewerkers hiervan (bijvoorbeeld reisbureaus, vervoers- en accommodatiebedrijven, etc.) om de prijs te kunnen organiseren en de namen van de winnaars te publiceren. Samengevoegde niet-persoonlijke gegevens mogen ook door de organisator en/of Nissan worden gebruikt voor het uitvoeren van marktonderzoek of voor het faciliteren van reviews, ontwikkelingsactiviteiten en verbeteringen voor de desbetreffende services. Persoonlijke gegevens van deelnemers kunnen worden gebruikt om deelnemers nieuws en promotiemateriaal te sturen dat te maken heeft met de wedstrijd.
 2. Door deel te nemen aan de wedstrijd, stemmen alle deelnemers in met de overdracht van hun persoonlijke gegevens aan de organisator, de Sony Computer Entertainment-bedrijfsgroep en Nissan en hun leveranciers, contractanten en agenten voor het beheer van deze wedstrijd en de prijs conform deze voorwaarden. De organisator fungeert voor gegevensbeveiligingsdoeleinden als de datacontroller van alle persoonlijke gegevens die tijdens de wedstrijd door de organisator worden verzameld.
 3. De organisator bevestigt dat alle persoonlijke gegevens die van een deelnemer worden gevraagd, vereist zijn voor de deelname van die deelnemer aan de wedstrijd en/of voor het winnen van de prijs. Deelnemers krijgen toegang tot hun persoonlijke gegevens en mogen deze corrigeren, voltooien, bijwerken, blokkeren of verwijderen of bezwaar maken tegen de verwerking hiervan door middel van schriftelijke communicatie met de organisator.

Opmerking over Facebook

 1. Deze wedstrijd wordt niet door Facebook gesponsord, onderschreven of beheerd en is op geen enkele wijze met Facebook geassocieerd. Elke deelnemer verstrekt zijn of haar gegevens aan de organisator en niet aan Facebook. De door elke deelnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheren van de wedstrijd. Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, accepteert elke deelnemer dat Facebook geen enkele aansprakelijkheid heeft met betrekking tot deze wedstrijd.

Developed by Polyphony Digital Inc.

c2015 Sony Computer Entertainment Europe. Gran TurismoR6 c1997-2015 Sony Computer Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. “Polyphony Digital logo”, “Gran Turismo” and “GT” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. Any depiction or recreation of real world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved.
"" and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
Bebas Neue font: Fontfabric (www.fontfabric.com)